Terug naar het overzicht Aquaria

Onderhoud van uw aquarium

Het hoeft geen betoog om de belangrijkheid aan te tonen, dat het onderhoud een noodzakelijk onderdeel uitmaakt in de aquaristiek. Een regelmatig uitgevoerd onderhoud draagt dan ook bij dat het biologisch evenwicht behouden blijft, zodat de vissen en planten in optimale conditie leven.

Ondanks goed uitgeruste filters, blijft het een utopie te denken dat men alles kan zuiveren. Bepaalde schadelijke stoffen stapelen zich verder op in het water, terwijl noodzakelijke mineralen en sporenelementen verdwijnen. Door maandelijks één vierde tot één derde aquariumwater te verversen worden deze stoffen terug in evenwicht gebracht. Sommige aquarianen verkiezen om wekelijks tien procent waterverversing door te voeren. Men gebruikt hiervoor het best leidingwater met toevoeging van Sera Aqutan. Na het reinigen van het filtermateriaal, eveneens maandelijks, voegen we terug Sera Nitrivec aan toe, een "slapende" bacteriecultuur dat in het zuurstofrijke aquariumwater snel het verstoorde biologisch evenwicht herstelt. Graag geven wij u nog volgende tip : ververs het water iedere vijftiende van de maand en op het einde van deze maand reinig het filtermateriaal of visa versa. Zo kunt u een grote impact minimaliseren op het aquariumevenwicht.

De aquariumramen worden door een spons of met JBL Handy poetsstok algenvrij gemaakt, vooraleer men het water ververst. Ook algenmagneten zijn handig, maar voorzichtigheid is geboden dat er toevallig geen steentjes tussen de magneten komen en zo onherroepelijke krassen veroorzaken.

Met de Sera Bodemreiniger wordt tergelijkertijd op een handige manier water weggeheveld en wordt de bodem ontdaan van planten-, voederresten en uitwerpselen. De Aquarium Systems Gravel Power Cleaner daarentegen zuigt de bodem af en het vuile water wordt door een fijne zeef gezuiverd terug aan het aquarium toegevoegd.

Planten worden ontdaan van dorre bladeren of eventueel ingekort. Nu voegen we Sera Florena aan het water toe, een mineralen en ijzercomplex dat voor stabiele groei van de planten zorgt en in frisgroene bladeren resulteert, tevens een must voor de gevoeligere rode planten.

Voor de liefhebbers met uitzonderlijke en dikwijls moeilijkere planten, raden we de werkwijze van Dennerle aan. Hier staan de planten centraal en wordt bekeken hoe en welke stoffen door planten worden verbruikt. Sporenelementen en vitamines (S7) worden wekelijks toegevoegd, omdat deze stoffen wekelijks reeds door de planten zijn opgebruikt. Dennerle E15 is een ijzercomplex in tablet vorm en blijft gedurende tien dagen werkzaam en biedt de planten extra opnametijd om het ijzer te consumeren. De meeste bemestingsprodukten in de handel slaan heel snel neer door de verbranding tengevolge van de warme aquariumtemperatuur en het zuurstofrijke water. Deze korte opnametijd is dan ook weinig nutvol en onrendabel. Dennerle A1 voorkomt deze snelle verbranding en dient derhalve dagelijks toegevoegd te worden. Dennerle V30 worden daarentegen slechts maandelijks toegevoegd, omdat deze mineralen ook in voldoende mate aanwezig zijn in de bodemstructuur.

Voor deze plantenliefhebbers is een bodemverwarming dan ook een zeer geliefd middel om de wortels van de planten extra te voorzien van doorstroming met mineralen. Door de bodem met anderhalve graad hoger op te warmen dan dat van het aquariumwater d.m.v. verwarmingskabels, krijgt men een betere doorstroming van water in de bodemstructuur en kunnen de wortels voldoende mineralen opnemen. Bovendien wordt het dichtslibben van de bodem verhinderd.