Terug naar het overzicht Vijvers
Vijver - Info -

Aanleg van een vijver


Bij de aanleg van een vijver begint men steeds met een grondige planning. Ook de voorzieningen zoals watertoevoer, waterdichte stopcontacten, afvoer, Ö mag men zeker niet uit het oog verliezen. Later blijken die voor een gemakkelijk onderhoud te zorgen.
Men stelt zich de vraag welke soort vijver men wil creeren.

We kunnen 4 soorten vijvers onderscheiden :

- Een plantenvijver
- Een combinatievijver van planten en vissen
- Een koi vijver
- Een zwemvijver

DE PLANTENVIJVER

Zoals de naam laat vermoeden, bestaat deze vijver vooral uit planten. Op de bodem, 80 cm diep, plaatst men waterlelies en de zuurstofplanten. Populaire zuurstofplanten zijn, waterpest, hoornblad,waterranonkel, fonteinkruid, ÖDeze zijn bovendien wintervast.

Op de dieptes van 20 tot 40 cm staan de moerasplanten en langs de rand de oeverplanten. Vooral het decoratieve aspect van de verschillende planten trekt vele liefhebbers aan. De diversiteit aan bladvormen, kleuren en de bloeiwijzen op verschillende tijdstippen biedt de vijverliefhebber het ganse jaar door een wondere waterwereld.

DE COMBI VIJVER

Vaak iets grotere vijver met ruime oevers voorzien van een weelderige plantengroei. Toch is er meer open ruimtes gecreerd in het midden om de vissen te kunnen bewonderen.

Is trouwens de meest populaire vijversoort, soms worden hier ook kleinere koiís ingebracht. Toch raad ik menig liefhebber aan om eerst de planten voldoende te laten doorgroeien, alvorens deze koiís te plaatsen.

Bijvoederen is dan ook noodzakelijk, om het plantenbestand te behouden.

DE KOI VIJVER

Middelgrote vijvers, met vaak dieptes van 120 cm tot 150 cm, voorzien van uitgebreide technische hulpmiddelen om een zo helder en zuiver mogelijk vijverwater te garanderen.

Hierin kunnen dan ook de koiís zich optimaal ontwikkelen en hun kleurenpracht tonen.

Deze vissen vergen meerdere voedselbeurten per dag en een kwalitatief voer, die gemakkelijk het water belast. Het water wordt niet door planten gezuiverd, maar door grote meerkamerfilters en door regelmatige waterverversingen. Deze kamerfilters zijn ook verbonden met een bodemdrainage, om alle slibdeeltjes te kunnen verwijderen. UV stralers of ozonisators zorgen dan weer voor een sterilisatie van het water.

Een gepast budget voor dit soort vijver is dan ook van toepassing.

DE ZWEMVIJVER

Deze grote vijver is voorzien van alle technische hulpmiddelen, zoals een zwembad. Vaak uitgerust met de typische oppervlakte aanzuiging en meerdere bodemdrainages. Een zandfilter maakt het geheel compleet.

Uiteraard zijn het gebruik van zwembadprodukten zoals chloor, zoutzuur,Ö niet van toepassing. Het water wordt op een natuurlijke wijze zuiver en helder gehouden, zonder deze agressieve stoffen, wat door vele zwemliefhebbers als zeer aangenaam en gezond ervaren wordt.

Wint in de toekomst meer aan belang.

Wanneer het soort vijver is beslist, kan men starten met de plaats en de vormgeving van de vijver in de tuin.