Terug naar het overzicht Vijvers
Vijver - Info -

De vijver in de winterDe winter betekent voor de fauna en flora in en rondom de vijver een rustperiode. Als vijverliefhebber kunnen we dan ook heel wat voorbereidingen treffen in het najaar qua onderhoud voor het volgend jaar.

In september plaatsen we een afdeknet over de vijver om ook de eerste bladerval te kunnen opvangen. Verwijder regelmatig de bladeren van het net zodat het gewicht van de bladeren niet in het water ligt te rotten.
In oktober beginnen we reeds met het snoeiwerk van de moeras-en oeverplanten. Waterlelies kunnen best gesnoeid worden met de vijverschaar. Stengels en bladeren worden net boven de aarde afgeknipt, en resten van blaadjes of takjes worden uit het water afgeschept.
Nu is de bodem aan de beurt. Bladeren, takken, afvalresten en slib kan men met de slibnet verwijderen. Slib is mede oorzaak van de draadalgenplaag. Slibrestjes worden met een professionele stofzuiger grondig verwijderd. U kunt deze huren voor minimum 2 dagen, door eerst een reservering te maken. Na het reinigen van de vijver wordt de afdeknet terug geplaatst. Het waterverlies na het stofzuigen wordt door hard leidingwater aangevuld met waterverbeteraar. Het vijverwater wordt na het vullen getest op Ph, Gh en Kh en eventueel gecorrigeerd met de nodige producten. Deze werkwijze is zeer belangrijk om uw vissen in optimale omstandigheden te overwinteren, maar zal ook volgend jaar resulteren in een snellere mooie vijver.
Bij een temperatuur minder dan 10°C worden de vijverfilter, pomp en UV apparaat grondig gereinigd. Het UV apparaat neemt men het best binnenhuis. Het quartsglas breekt gemakkelijk bij vorst, vooral als er water in het apparaat staat. Filters die tijdens de winter blijven werken, vermengen de warmere onderlaag (4°C) met de ijskoude bovenlaag (1°C) en veroorzaken stress bij de vissen, zodat ziektes en infecties meer kans krijgen. Om het ijs vrij te houden zijn er veel mindere schadelijke manieren, zoals een luchtpomp met boluitstromer, ijsvrijhouder, warmtestaaf, …
In de winter kan de afdeknet eventueel vervangen worden door de Pond defence schrikdraad. Deze schrikdraad gekoppeld aan een transfo zal uw vissen beschermen tegen de hongerige magen van de reigers en katten. Tijdens zachte winters kan men de Bird en Cat Scare installeren, die met een krachtige waterstraal de rovers verjaagd.
Met de drijvende thermometer kan men nagaan, hoe vaak en hoeveel men de vissen gaat voeren. Het voeren hangt trouwens af van de temperatuur van het vijverwater. In de herfstperiode starten we te voederen met lichtverteerbare korrels. Wanneer men krachtvoer zou geven, wordt dit toch onvoldoende verteerd door de vissen en komen de onverteerde voedingsstoffen in het water terecht, ten koste van de waterkwaliteit. Onder de 6°C kan men zinkend wintervoer geven in zeer kleine hoeveelheden. Gezonde en grotere vissen kunnen gerust een periode zonder voer leven. De extra vetlaag, opgebouwd tijdens de zomermaanden, bieden deze vissen voldoende voedingsstoffen. Bovendien valt de ademhaling en spijsvertering bijna stil tijdens de winter om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Wanneer zich ijs heeft gevormd op de vijver, is het raadzaam om niet op het ijs te spelen, te lopen of te kappen. Door de snelle voortplanting van het geluid onder water, komen de stilliggende vissen in beweging en zwemmen naar boven, zodat ze tegen het ijs gaan kleven.
IJs wordt door een luchtpomp, ijsvrijhouder, warmtestaaf, … vrij gehouden, zodat CO2 kan ontsnappen en er voldoende zuurstof in het water blijft voor de vissen.


Tijdens de winterperiode kunnen we zeker de Perfect Pond winterstabel of Aqualimpi Lac+ aanraden om het aanwezige en vormende slib af te breken. Het resultaat van deze produkten is merkelijk zichtbaar in het voorjaar in weinig algengroei en de “bloei” van het water.
De “bloei” van het water is uitvoering beschreven in rubriek Vijver Watertesten.
In de maand februari/maart kan men reeds het water testen en indien nodig de waterkwaliteit corrigeren met de nodige produkten.
De vroege waterplanten, zoals de Kaapse Lelie, dotterbloem, maar ook andere kunnen we extra bemesten met kleikorrels. Dit mineraal ondersteunt de groei, maar ook de rijkelijke bloemen later op het jaar. Met de vijvertang kan men gemakkelijk de waterlelies op grotere dieptes voorzien van groeibollen. De zuurstofplanten kan men extra verwennen met een vloeibaar ijzerbemesting.
Wanneer de watertemperatuur regelmatig de 10°C bereikt, kan men de filter in werking zetten. Men voegt hierbij een bacteriecultuur aan toe, om het biologisch evenwicht te bespoedigen. Perfect Pond Filterbacterien zijn trouwens vermengd met een zuurstofpoeder, die het water sterk zuurstofrijk maakt ten voordele van de nitrificerende bacterien en het water helder en gezond brengt.
Het voeren van de vissen komt stilaan op gang en kan men de vissen grondig en regelmatig observeren op ziektes en infecties. De maanden april en mei zijn vaak met plotse temperatuursverschillen oorzaak van de voorjaarsziektes, zoals schimmel en witte stipinfecties. Behandel daarom zo snel mogelijk en herhaal de medicatie na vijf dagen. Testen van het vijverwater staat in die periode centraal.
Wij hopen met dit overzicht een richtlijn te zijn in het onderhoud van uw vijver, die u jarenlang laat genieten van de fauna en de flora in uw vijver.