Terug naar het overzicht Aquaria

Waterchemie

Ongetwijfeld één van de prioritaire handelingen, vooral wanneer er zich problemen in het aquarium voordoen, is het meten van de waterkwaliteit. Bovendien door regelmatig te meten voorkomt men reeds problemen en ziet men een evolutie van de waterkwaliteit ontstaan zodat men vroegtijdig kan ingrijpen. “Meten is weten!”

Water is het belangrijkste milieu en de kwaliteit ervan bepaalt de houdbaarheid en de voortplanting van de vissen, alsook de groei van de planten. Vooral voor moeilijker te kweken vissoorten is de kwaliteit van het water doorslaggevend om tot goede resultaten te komen. We denken hierbij aan Discusvissen, Labyrintvissen en bodemreinigers. Bij deze laatste vissoort moet men bovendien rekening houden met de atmosferische druk. U ziet dat heel wat factoren het kweekresultaat bepalen.

Plotse schommelingen zijn absoluut te vermijden, omdat die veranderingen snel stress veroorzaken en de vissen gemakkelijk vatbaar maken voor infecties zodat ze ziek en uiteindelijk zelfs sterven. Wees voorzichtig met pH verlagende producten en medicatie. Soms zijn er onverwachte reacties die tot fatale gevolgen leiden; Het meten is dan hier zeker aangewezen.

Geef uw vissen voldoende tijd om zich aan eerder de welke verandering aan te passen, vooral met nieuwkomers. Daarom raden we aan om steeds, bij het inbrengen van nieuwe vissen, de transportzak gedurende een half uur op het water te laten drijven. Zo kan de temperatuur in het zakje de temperatuur van het aquarium- of vijverwater aannemen. Na het openen van het zakje, voeg om de paar minuten een beker aquariumwater aan toe. Na een kwartier kan men dan de vissen in het aquarium of vijver veilig inbrengen. Blijf de eerste dagen dan ook extra waakzaam, of er zich geen infecties voordoen.

De belangrijkste waterwaarden zijn : de zuurtegraad, de hardheid en het nitriet gehalte. Deze drie waterwaarden beinvloeden elkaar onderling, zodat het meten van alle drie waarden belangrijk is.

Streef naar volgende waterwaarden :

Aquarium Vijver
PH-waarde 6,8 tot 7,2 ’s morgens 7,5 tot ’s avonds 8,5
GH-waarde 8 tot 12 8 tot 12
KH-waarde 4 tot 6 4 tot 6
NO2 waarde minder dan 0,1 mg/l minder dan 0,1 mg/l
CO2 waarde 20 tot 35 mg/l
O2 waarde ’s morgens 3 tot 5 mg/l
’s avonds 5 tot 8 mg/l